Sygdoms- og medicinlære

Andet modul i basisuddannelsen

Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men her – i sygdomslæren – er kroppens opbygning og forskellige funktioner forstyrret og i ubalance.

I sygdomslæremodulet vil du blive undervist i:

  • Almen sygdomslære

Kroppens indre modstandskrafts forsøg på at bekæmpe ydre påvirkninger. Vi ser på sygdomsprocesserne i kroppen og forskydninger i den kropslige balance.

  • Speciel sygdomslære

Fysiske/somatiske sygdomme som opleves i arbejdet med klienterne.

Gennemgang af en del af de mest almindeligt forekommende sygdomme. Når du har været igennem dette, vil du være i stand til at tolke/læse klientens journal og samtidig skabe en tryghed hos klienten via din viden om en lang række sygdomme.

Det er også vigtigt, at du har den nødvendige viden, så du kan vurdere, hvornår en klient skal hjælpes videre til yderligere undersøgelse hos lægen.

  • Psykiatri og psykosomatik

Psykosomatiske sygdomme – balancen mellem det psykiske og fysiske

Psykiatri – bl.a. psykoser, angst, neuroser.

Pensum gennemgås på sygeplejeniveau, og du får samtidig kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Ligesom i undervisningen i anatomi og fysiologi ligges der vægt på en teoretisk gennemgang med gruppearbejde og andre undervisningsmetoder.

Modulets 100 timer opfylder kravet til RAB-registrering og momsfritagelse.

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen. Eksamen foregår ved fremmøde på TKZ-Skolen.

Der er undervisning hver mandag kl. 17.00 - 22.00.

Sygdomslære modulet starter næste gang 19. februar 2024

Der er selvfølgelig indlagt pauser, så du kan få din aftensmad og under hele forløbet er der fri kaffe, the og selvfølgelig vand. Du sørger selv for din aftensmad.

Vi følger skolernes ferieplaner, så der vil som udgangspunkt ikke være undervisning, hvor skolerne holder ferie, medmindre det aftales på holdet.

Underviser på basisuddannelsen er Lone Brøndum, og du kan læse meget mere om Lone her>>>

Der er plads til max. 16 deltagere på holdet, og holdet fyldes op efter først-til-mølle princippet.

Depositum udgør 2.000,- kr. og betales ved tilmelding - det er samtidig din garanti for, at du har en plads på holdet.  Se også under 'betalingsbetingelser'

Prisen for sygdomslære modulet er 6.000,- kr. og er inklusiv kaffe, the, vand og eksamen.

Ved du, at du skal have hele basisuddannelsen - anatomi, fysiologi og sygdomslære - så skal du tilmelde dig via dette link>>>

Prisen for den samlede basisuddannelse er 17.250,- kr. og du sparer 1.750,- kr. ved at tilmelde dig begge moduler på samme tid.

Undervisningsmateriale:

Kjeld Bruun-Jensen ”Sygdomslære – på en anden måde” fra forlaget PONS. Bogen koster ca. 500,- kr. og du kan købe den gennem skolen eller selv bestille den hjem fra forlaget.

Scroll to Top