Zoneterapi modulet

Zoneterapi er det 3. modul og sidste i den samlede zoneterapeut uddannelse.

Det er her, du som studerende bliver indført i de helt konkrete teknikker samt reflekszoner.

Her vil du også støde på emner som:

 • Meridianlære
 • Organ-ur
 • 5-element teori
 • kinesisk medicin som det gennemgående tema
 • lær at bruge din intuition
 • læren om vitaminer, mineraler og optimal ernæring
 • psykologi
 • klinikvejledning
 • markedsføring
 • førstehjælp

og en hel del mere

Det tredje modul omfatter i alt 372 lektioner og afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen, samt et afgangsprojekt omfattende min. 8 behandlinger af en ikke-kendt patient og dertilhørende journal.

Når du vælger at tage en uddannelse til zoneterapeut på TKZ-skolen, vil du således få en bred, holistisk uddannelse!

Det bedste jeg tager med mig er, at jeg kan hjælpe og gøre en forskel for andre

Charlotte Brøsted, Klinik Brøsted

For at kunne deltage på modul 3 - zoneterapi er det en forudsætning, at du

 1. har anatomi/fysiologi (modul 1) OG
 2. sygdoms- og medicinlære (modul 2)
 3. ELLER tilsvarende uddannelse, der er dispensationsgivende.

Andre uddannelser der er dispensationsgivende for modul 1 og 2 er bl.a fysioterapeut-, ergoterapeutuddannelsen samt sygeplejersker og jordemoder. Social- og sundhedsassistenter kan også få merit og starte direkte på zoneterapi modulet.

Undervisningen foregår hver torsdag kl. 17.00 - 22.00. På zoneterapi modulet er der også weekend undervisning. I den første halvdel (de første 9 måneder) er der kun tale om få weekender. Efter midtvejseksamen vil undervisningen være en weekend pr. måned samt en torsdag. Når du har tilmeldt dig zoneterapi modulet, så modtager du en lektionsplan, hvor du kan se hvilke weekender/weekenddage, der er planlagt undervisning, så du kan få det lagt ind i kalenderen og evt. tilpasset en arbejdsplan. Lige nu er vi ved at teste en ny plan, hvor der er mere weekendundervisning end, der allerede er planlagt. Der vil stadig være torsdagsundervisning, men for nu er der også fokus på at inddrage flere weekender og færre torsdage. Strukturen for 2024-25 falder helt på plads inden vi går ind i 2024.

Der er selvfølgelig indlagt pauser, så du kan få din aftensmad og under hele forløbet er der fri kaffe, the og selvfølgelig vand. Du sørger selv for din aftensmad.
Vi følger skolernes ferieplaner, så der vil som udgangspunkt ikke være undervisning, hvor skolerne holder ferie, medmindre det aftales på holdet.

Gennemgående underviser på zoneterapi modulet er Tina Tungelund Kristiansen. Ud over Tina vil du møde andre inspirerende undervisere, som hver især har deres kompetence område, så du bliver klædt godt på til at blive en super dygtig zoneterapeut. Du kan læse meget mere om Tina og de øvrige undervisere her>>>

Der er plads til max. 12 deltagere på holdet, og holdet fyldes op efter først-til-mølle princippet.

Depositum udgør 4.000,- kr. og betales ved tilmelding - det er samtidig din garanti for, at du har en plads på holdet. Se også under 'betalingsbetingelser'

Prisen for zoneterapi modulet 60.000,- kr. (2023 priser) og er inklusiv materialer, kaffe, the, vand og eksamen.

Undervisningsmaterialet vi bruger på zoneterapi modulet er bogen "tkz zoneterapi" af Carsten og Solvejg Lauborg materialer.  Derudover vil du i forløbet få udleveret en del andre materialer og bogen "Sundheds psykologi" af Kjeld Bruun-Jensen.

Næste zoneterapi modul starter august 2024

Underviser på Zoneterapiuddannelsen var
Tina Tungelund, som også driver TKZ skolen.

Hun er en yderst kompetent underviser, der på en god måde førte holdet gennem uddannelsen, så jeg ikke et øjeblik var i tvivl om, hvad jeg skulle i forskellige behandlingssituationer.
Ragna Helth

Scroll to Top