Muskulær Zoneterapi – del 2

RAB uddannelse 

Muskulær Zoneterapi er en effektiv, kraftfuld og anderledes måde at udføre zoneterapi på. Metoden er udviklet af Christian Slot, og hans formål med denne særlige zoneterapi er at kunne behandle de fleste muskulære og ledmæssige lidelser, dels at sætte begrebet balance i højsædet. Det er både en balance fordelt via rygsøjlen og en energetisk balance. De to ting hører uløseligt sammen, men i forhold til opbygning af uddannelsen bliver de præsenteret på henholdsvis del 1 og 2, for til at sidste at blive koblet sammen til en samhørende balance.

Vi er nu nået til del 2 af uddannelsen til muskulær zoneterapeut, og du har haft tid til at træne alt det, vi var igennem på del 1.

På del 2 skal vi arbejde med at se kroppens spændinger som udtryk for ubalance i det energetiske system, og det kan hjælpe med at vise vej til en bedre og mere holdbar behandling.

Du lærer om den grundlæggende energiforståelse, der ses som den bagvedliggende udløser af muskulære spændinger. Du lærer at se begge veje - fra muskler til energi og fra energi til muskler.

Du trænes i at benytte føddernes organzoner og de muskulære zoner til diagnosticering, så de i fællesskab supplerer hinanden og kroppens ubalancer - go dermed gør din behandling mere præcis og effektiv.

Vi skal gennemgå de "organstyrede" muskler og sammen med det, lærer du såkaldte alarmpunkter at kende. Disse signalerer ømhed, når der er energetiske problemer og sammenholdt med de organstyrede muskler, er det relativt enkelt at stille en kinesisk diagnose, der jo handler om manglende balance og dermed "for meget" eller "for lidt".

Meridianer kender de fleste - men som noget nyt, så lærer du at spejle disse på fødderne, samt at forstå vigtigheden af meridianerne, men også at kunne se, hvad de gør i forhold til zoner og dermed forståelsen af zoneterapien. Vi lærer at bruge dem, såvel diagnostisk, samt behandlingsteknisk.

Du er nu i stand til at kombinere den vestlige tilgang med den østlige - den fysiske tilgang med den følelsesmæssige, og derfor er du nu blevet Muskulær Zoneterapeut.

Sammen med dit diplom får du også logoet, som du frit kan benytte i din markedsføring.

 

Christian Slots flotte nye bog "Muskulær Zoneterapi" har du fået udleveret på del 1, og den bog fortsætter vi med.

Det er lærebogen hele vejen igennem uddannelsen.

 

 

I kursus prisen er inkluderet kaffe/the/vand og frugt. Du skal selv medbring frokost.

Kurset forløber over 7 dage - i alt 45 lektioner - og tæller med i dine RAB timer.

Det praktiske:

Underviser:
Zoneterapeut og akupunktør Christian Slot, Otterup

læs mere om Christian her: www.christianslot.com

Datoer:
Torsdag d. 16. januar - lørdag d. 18. januar 2025

Torsdag d. 20. februar - lørdag d. 22. februar 2025

Fredag d. 21. marts 2025

Alle dage kl. 9 - 16

Sted: TKZ-Skolen | Ndr. Boulevard 86C | 6800 Varde

Målgruppe: Zoneterapeuter (du skal have gennemført muskulær zoneterapi del 1 hos Christian Slot)

Holdstørrelse: max. 12

Pris: kr. 7.900,-

Betalingen kan også betales i 3 rater.

Tilmelding: Senest d. 15. december 2024

Scroll to Top