Få din uddannelse til halv pris

Kan det nu også passe?

Ja, det kan det faktisk. Du kan få op til 50% betalt via din skat med det, der hedder en bruttolønsordning.

Helt enkelt så betyder det, at din uddannelse bliver betalt via din arbejdsplads, da din arbejdsgiver betaler og trækker prisen fra din bruttoløn. Hvor meget prisen på uddannelsen falder er selvfølgelig afhængig af, hvordan din skatteprocent er, men typisk mellem 30 og 50 % sparer du på den måde.

Det kræver lidt forarbejde, men det er ganske let både for dig og din arbejdsplads. Jeg har f.eks. prøvet at gøre det med en medarbejder, jeg havde dengang jeg havde helsekostforretningen – og det krævede blot en skriftlig aftale mellem mig (arbejdsgiveren) og medarbejderen.

SKAT har nogle betingelser, som skal være opfyldt, dem går vi lige igennem her:

  1. ”Uddannelsen eller kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren. Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.”

Så du vil kunne få en uddannelse eller et kursus fra TKZ-Skolen betalt via din bruttoløn.

  1. ”Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn. Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder”

I praksis gør du det, at du laver en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, hvor uddannelsens pris bliver fordelt ud på 12 måneder, og du har en månedlig lønnedgang. Men da det er før skat, så vil det blive billigere for dig i sidste ende.

Det kan også være en kortere periode end de 12 måneder – det er noget, du og din arbejdsgiver aftaler.

Lad mig give dig et eksempel:

Anatomi, fysiologi og sygdomslære koster 17.250,- kr.

Hvis du laver en bruttolønsordning med din arbejdsplads, der strækker sig over 12 måneder, så vil det betyde, at du går 1.437,50 kr. ned i løb pr. måned FØR skat. Hvad beløbet bliver efter skat afhænger selvfølgelig af din trækprocent – men som minimum er det 33 %.

SÅ nu kommer det smarte.

Lad os sige, at din normale trækprocent/skatteprocent er 38%, så betyder det, at du ender med kun at betale 10.695,- kr. for uddannelsen!

Og det koster IKKE din arbejdsgiver en krone. Det koster blot en times tid til at få lavet aftale med jer to.

Det er altså en noget bedre fortjeneste, end hvis du for eksempel havde sparet pengene sammen, for lige nu er der jo stort set ingen positiv rente på indlån.

  1. ”Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne”

Så aftalen på plads med din arbejdsgiver, før du/I betaler for kurset eller uddannelsen.

  1. ”Bog- og materialeudgifter. Der er tale om udgifter, der direkte er afledt af uddannelsen/kurset og derfor er omfattet af skattefriheden”

I praksis betyder det, at de bøger og materialer der er relevant for uddannelsen, f.eks. dem vi bruger i anatomi, fysiologi og sygdomslære også kan blive betalt via ordningen.

Jeg kan kun på varmeste anbefale dig, at du tager en snak med din arbejdsgiver, om det ikke er en mulighed, for det kan i sidste ende være en gevinst for jer begge to. Også selvom det måske ikke lige er super relevant for dit nuværende arbejde.

En glad medarbejder er nemlig en effektiv medarbejder 😉

Vi ses på en af TKZ-Skolens uddannelser!

Scroll to Top